Rozwód forum

Rozwód forum

Rozwód oznacza, iż rozerwany został węzeł (związek) małżeński, którym do tej pory małżonkowie byli związani i małżeństwo przestaje istnieć. Sąd podejmuje decyzje o udzieleniu rozwodu, jeżeli ustali, że nastąpiło rozerwanie więzi pomiędzy małżonkami: więzi emocjonalnej (psychicznej, duchowej), fizycznej (czy sypiają ze sobą) i gospodarczej (czy wspólnie prowadzą dom, gotują itd.).

Gdy więzi pomiędzy małżonkami zaniknęły, dla sądu jest to przesłanka, choć nie jedyna, do uznania zasadności żądania rozwodu. W takiej sytuacji nie ma znaczenia oświadczenie
jednego z małżonków, że kocha współmałżonka i nie zgadza się na rozwód - sąd nie będzie brał pod uwagę takich oświadczeń.

Kiedy sąd nie może dać rozwodu

- sąd uzna, że jest to nie wskazane ze względu na dobro małoletnich dzieci;

- gdy małżonek jest nieuleczalnie chory i nie jest w stanie sam się utrzymywać;

- gdy rozwodu żąda osoba wyłącznie winna rozkładowi pożycia (ponosząca winę za zaniknięcie więzi);

- wtedy sąd udzieli rozwodu tylko gdy współmałżonek wyrazi zgodę na rozwód lub jeśli sąd uzna, iż mąż lub żona nie wyraża zgody na rozwód złośliwie szykanując współmałżonka.

W polskim prawie brak jest określenia jednoznacznych przyczyn, dla których można automatycznie żądać rozwodu. Podstawą dla orzeczenia rozwodu jest natomiast wykazanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego.

Uznaje się, że sytuacja ta ma miejsce, jeśli pomiędzy małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej czy ekonomicznej.

Oczywiście w przypadku, gdy pożycie seksualne jest wymuszane, nie można mówić o istniejącej więzi fizycznej, natomiast fakt, że małżonkowie wspólnie zamieszkują, nie stanowi sam w sobie przeszkody do rozwodu.

Jakie są podstawy do orzeczenia rozwodu?

Rozwód może mieć miejsce tylko wtedy, gdy w waszym związku nastąpił zupełny (całkowity) rozpad łączących was więzi

- głównie uczuciowej i fizycznej,

- i gdy ten stan ma charakter trwały.

Nawet poważne kłótnie małżeńskie nie uzasadniają orzeczenia rozwodu.

Do rozwodu dojdzie z reguły wtedy gdy stan skłócenia przybrał wymierną formę (np. żyjecie osobno, prowadzicie odrębne gospodarstwa) i gdy trwa to już co najmniej pół roku.

Rozwód forum

  rozwod 
Detoks Alkoholowy Detoks narkotykowy Alkoholizm Osuszanie